2023 Báo Giá Rèm Cầu Vồng Hàn Quốc Hệ Standard

Giá rèm cầu vồng Hàn Quốc (combi blind)

Bảng giá rèm cầu vồng mã Olivia hệ Standard

Rèm cầu vồng mã Olivia - Bảng báo giá rèm cầu vồng hàn quốc

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG OLIVIA

 

Rèm cầu vồng mã Olivia VA 951 Rèm cầu vồng mã Olivia VA 951 Rèm cầu vồng mã Olivia VA 953 Rèm cầu vồng mã Olivia VA 954 Rèm cầu vồng mã Olivia VA 955
VA 951 VA 952 VA 953 VA 954 VA 955
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.246.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000
3 Giá bán: 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Kháng khuẩn: rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn
6 Độ lặp Vải/Sheer: 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
9 Độ dày: 0.5mm ±5% 0.5mm ±5% 0.5mm ±5% 0.5mm ±5% 0.5mm ±5%
10 Trọng lượng: 190g/m² ±5% 190g/m² ±5% 190g/m² ±5% 190g/m² ±5% 190g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã MEDELLIN hệ Standard

Bảng giá rèm cầu vồng mã Medellin
MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG MEDELLIN
Rèm cầu vồng mã medellin md 1101 Rèm cầu vồng mã medellin md 1102 Rèm cầu vồng mã medellin md 1103 Rèm cầu vồng mã medellin md 1104 Rèm cầu vồng mã medellin md 1105 Rèm cầu vồng mã medellin md 1106
MD 1101 MD 1102 MD 1103 MD 1104 MD 1105 MD 1106
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
3 Giá bán: 729.000 729.000 729.000 729.000 729.000 729.000
4 Kháng khuẩn: rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn
5 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.39mm ± 5% 0.39mm ± 5% 0.39mm ± 5% 0.39mm ± 5% 0.39mm ± 5% 0.39mm ± 5%
9 Trọng lượng: 124 g/m² ± 5% 124 g/m² ± 5% 124 g/m² ± 5% 124 g/m² ± 5% 124 g/m² ± 5% 124 g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Aqua hệ Standard

Rèm cầu vồng mã Aqua

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG AQUA

Rèm cầu vồng mã Aqua AQ 961 Rèm cầu vồng mã Aqua AQ 962 Rèm cầu vồng mã Aqua AQ 963 Rèm cầu vồng mã Aqua AQ 964 Rèm cầu vồng mã Aqua AQ 965
AQ 961 AQ 962 AQ 963 AQ 964 AQ 965
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
1 Bảng giá: 798.000 798.000 798.000 798.000 798.000
3 Giá bán: 719.000 719.000 719.000 719.000 719.000
4 Kháng khuẩn: rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn
5 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5%
9 Trọng lượng: 103g/m² ± 5% 103g/m² ± 5% 103g/m² ± 5% 103g/m² ± 5% 103g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Basic hệ Standard

Rèm cầu vồng mã basic

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG BASIC

Rèm cầu vồng Basic BS 1000 Rèm cầu vồng Basic BS 1001 Rèm cầu vồng Basic BS 1002 Rèm cầu vồng Basic BS 1003 Rèm cầu vồng Basic BS 1004 Rèm cầu vồng Basic BS 1005 Rèm cầu vồng Basic BS 1006 Rèm cầu vồng Basic BS 1007 Rèm cầu vồng Basic BS 1008 Rèm cầu vồng Basic BS 1009 Rèm cầu vồng Basic BS 1010 Rèm cầu vồng Basic BS 1011 Rèm cầu vồng Basic BS 1012 Rèm cầu vồng Basic BS 1013 Rèm cầu vồng Basic BS 1014 Rèm cầu vồng Basic BS 1015
BS 1000 BS 1001 BS 1002 BS 1003 BS 1004 BS 1005 BS 1006 BS 1007 BS 1008 BS 1009 BS 1010 BS 1011 BS 1012 BS 1013 BS 1014 BS 1015
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000
3 Giá bán: 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000
4 Kháng khuẩn: rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn rèm cầu vồng kháng khuẩn
5 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5% 0.33mm ± 5%
9 Trọng lượng: 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5% 110g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Karon FR hệ Standard

Rèm cầu vồng mã Karon

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG KARON FR

Rèm cầu vồng Karon KO 801 Rèm cầu vồng Karon KO 802 Rèm cầu vồng Karon KO 803 Rèm cầu vồng Karon KO 804
KO 801 KO 802 KO 803 KO 804
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
3 Giá bán: 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000
4 Chống cháy lan NFPA701: rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5%
9 Trọng lượng: 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Karon Non FR hệ Standard

Rèm cầu vồng mẫu Karon

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG KARON NON FR

Rèm cầu vồng Karon KO 801 Rèm cầu vồng Karon KO 802 Rèm cầu vồng Karon KO 803 Rèm cầu vồng Karon KO 804
KO 801 KO 802 KO 803 KO 804
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000
3 Giá bán: 1.066.000 1.066.000 1.066.000 1.066.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5%
9 Trọng lượng: 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Montana FR Standard

Rèm cầu vồng MONTANA FR

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG MONTANA FR

Rèm cầu vồng mã Monatana R Rèm cầu vồng mã Monatana R Rèm cầu vồng mã Monatana R Rèm cầu vồng mã Monatana R Rèm cầu vồng mã Monatana R Rèm cầu vồng mã Monatana R
MO 1111 MO 1112 MO 1113 MO 1114 MO 1115 MO 1116
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
3 Giá bán: 927.000 927.000 927.000 927.000 927.000 927.000
4 Chống cháy lan NFPA701: rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy
5 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
6 Độ lặp Vải/Sheer: 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
9 Độ dày: 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5%
10 Trọng lượng: 190g/m² ± 5% 190g/m² ± 5% 190g/m² ± 5% 190g/m² ± 5% 190g/m² ± 5% 190g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Casa FR hệ Standard

Rèm cầu vồng mã Casa FR

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CASA FR

Rèm cầu vồng mã Casa FR CS 1121 Rèm cầu vồng mã Casa FR CS 1122 Rèm cầu vồng mã Casa FR CS 1123 Rèm cầu vồng mã Casa FR CS 1124
CS 1121 CS 1122 CS 1123 CS 1124
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
3 Giá bán: 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000
4 Chống cháy lan NFPA701: rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy rèm cầu vồng chống cháy
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5%
9 Trọng lượng: 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5% 186g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Everlyn Standard

Rèm cầu vồng mã Everlyn

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG EVERLYN

Rèm cầu vồng mã everlyn vn 421 Rèm cầu vồng mã everlyn vn 422 Rèm cầu vồng mã everlyn vn 423
VN 421 VN 422 VN 423
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.432.000 1.432.000 1.432.000
3 Giá bán: 1.289.000 1.289.000 1.289.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm
6 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ±5% 0.43mm ±5% 0.43mm ±5%
9 Trọng lượng: 252g/m² ±5% 252g/m² ±5% 252g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Stella Standard

Rèm cầu vồng mã Stella

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG STELLA

Rèm cầu vồng mã Stella ST 621 Rèm cầu vồng mã Stella ST 622 Rèm cầu vồng mã Stella ST 623 Rèm cầu vồng mã Stella ST 624
ST 621 ST 622 ST 623 ST 624
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000
3 Giá bán: 1.251.900 1.251.900 1.251.900 1.251.900
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 120mm/75mm 120mm/75mm 120mm/75mm 120mm/75mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.63mm ±5% 0.63mm ±5% 0.63mm ±5% 0.63mm ±5%
9 Trọng lượng: 200g/m² ±5% 200g/m² ±5% 200g/m² ±5% 200g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Eclipse Standard

Rèm cầu vồng mã Eclipse

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ECLIPSE

Rèm cầu vồng mã Sclipse EL 441 Rèm cầu vồng mã Sclipse EL 442 Rèm cầu vồng mã Sclipse EL 443
EL 441 EL 442 EL 443
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.298.000 1.298.000 1.298.000
3 Giá bán: 1.169.000 1.169.000 1.169.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.44mm ± 5% 0.44mm ± 5% 0.44mm ± 5%
9 Trọng lượng: 167g/m² ± 5% 167g/m² ± 5% 167g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Porsche Standard

Rèm cầu vồng mã porsche

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG PORSCHE

Rèm cầu vồng mã Porsche PO 351 Rèm cầu vồng mã Porsche PO 352 Rèm cầu vồng mã Porsche PO 353 Rèm cầu vồng mã Porsche PO 354
PO 351 PO 352 PO 353 PO 354
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.318.000 1.318.000 1.318.000 1.318.000
3 Giá bán: 1.186.200 1.186.200 1.186.200 1.186.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ±5% 0.43mm ±5% 0.43mm ±5% 0.43mm ±5%
9 Trọng lượng: 182g/m² ±5% 182g/m² ±5% 182g/m² ±5% 182g/m² ±5%

Bảng giá cầu vồng mã Apollo Standard

Rèm cầu vồng mã Apollo

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG APOLLO

Rèm cầu vồng mã Apollo AP 461 Rèm cầu vồng mã Apollo AP 462 Rèm cầu vồng mã Apollo AP 463
AP 461 AP 462 AP 463
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.318.000 1.318.000 1.318.000
3 Giá bán: 1.186.200 1.186.200 1.186.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 110mm/90mm 110mm/90mm 110mm/90mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.44mm ±5% 0.44mm ±5% 0.44mm ±5%
9 Trọng lượng: 200g/m² ±5% 200g/m² ±5% 200g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Napoli

Rèm cầu vồng mã Napoli Standard
MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG NAPOLI
Rèm cầu vồng mã Napoli NP 601 Rèm cầu vồng mã Napoli NP 602 Rèm cầu vồng mã Napoli NP 603 Rèm cầu vồng mã Napoli NP 604 Rèm cầu vồng mã Napoli NP 605
NP 601 NP 602 NP 603 NP 604 NP 605
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.288.000 1.288.000 1.288.000 1.288.000 1.288.000
3 Giá bán: 1.159.200 1.159.200 1.159.200 1.159.200 1.159.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.48mm ±5% 0.48mm ±5% 0.48mm ±5% 0.48mm ±5% 0.48mm ±5%
9 Trọng lượng: 215g/m² ±5% 215g/m² ±5% 215g/m² ±5% 215g/m² ±5% 215g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Claudia Standard

Rèm cầu vồng Claudia

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CLAUDIA

Rèm cầu vồng mã Claudia CL 141 Rèm cầu vồng mã Claudia CL 142 Rèm cầu vồng mã Claudia CL 143 Rèm cầu vồng mã Claudia CL 144 Rèm cầu vồng mã Claudia CL 145 Rèm cầu vồng mã Claudia Back Side
CL 141 CL 142 CL 143 CL 144 CL 145 BACK SIDE
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.267.000 1.267.000 1.267.000 1.267.000 1.267.000 1.267.000
3 Giá bán: 1.140.300 1.140.300 1.140.300 1.140.300 1.140.300 1.140.300
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Tiết kiệm NL: rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng
6 Độ lặp Vải/Sheer: 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
9 Độ dày: 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5%
10 Trọng lượng: 163g/m² ± 5% 163g/m² ± 5% 163g/m² ± 5% 163g/m² ± 5% 163g/m² ± 5% 163g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Eva Standard

Rèm cầu vồng mã Eva

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG EVA

Rèm cầu vồng mã Eva EA 1131 Rèm cầu vồng mã Eva EA 1132 Rèm cầu vồng mã Eva EA 1133 Rèm cầu vồng mã Eva EA 1134 Rèm cầu vồng mã Eva EA 1135
EA 1131 EA 1132 EA 1133 EA 1134 EA 1135
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
3 Giá bán: 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.53mm ±5% 0.53mm ±5% 0.53mm ±5% 0.53mm ±5% 0.53mm ±5%
9 Trọng lượng: 197g/m² ±5% 197g/m² ±5% 197g/m² ±5% 197g/m² ±5% 197g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Victoria Standard

Rèm cầu vồng mã Victoria

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG VICTORIA

Rèm cầu vồng mã Victoria VT 471 Rèm cầu vồng mã Victoria VT 472 Rèm cầu vồng mã Victoria VT 473
VT 471 VT 472 VT 473
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.226.000 1.226.000 1.226.000
3 Giá bán: 1.103.400 1.103.400 1.103.400
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.42mm ±5% 0.42mm ±5% 0.42mm ±5%
9 Trọng lượng: 203g/m² ±5% 203g/m² ±5% 203g/m² ±5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Oscar Standard

Rèm cầu vồng mã Oscar

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG OSCAR

Rèm cầu vồng mã Oscar OS 631 Rèm cầu vồng mã Oscar OS 632 Rèm cầu vồng mã Oscar OS 633 Rèm cầu vồng mã Oscar OS 634 Rèm cầu vồng mã Oscar OS 635
OS 631 OS 632 OS 633 OS 634 OS 635
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000
3 Giá bán: 1.075.500 1.075.500 1.075.500 1.075.500 1.075.500
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5%
9 Trọng lượng: 168g/m² ± 5% 168g/m² ± 5% 168g/m² ± 5% 168g/m² ± 5% 168g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Tivoli Standard

Rèm cầu vồng mã Tivoli

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG TIVOLI

Rèm cầu vồng mã TIVOLI TV 641 Rèm cầu vồng mã TIVOLI TV 642 Rèm cầu vồng mã TIVOLI TV 643
TV 641 TV 642 TV 643
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.195.000 1.195.000 1.195.000
3 Giá bán: 1.075.500 1.075.500 1.075.500
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.60mm ± 5% 0.60mm ± 5% 0.60mm ± 5%
9 Trọng lượng: 205g/m² ± 5% 205g/m² ± 5% 205g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã EL Paso Standard

Rèm cầu vồng mã El Paso

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG EL PASO

Rèm cầu vồng mã EL Paso EP 971 Rèm cầu vồng mã EL Paso EP 972 Rèm cầu vồng mã EL Paso EP 973 Rèm cầu vồng mã EL Paso EP 974
EP 971 EP 972 EP 973 EP 974
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000
3 Giá bán: 1.066.500 1.066.500 1.066.500 1.066.500
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.51mm ± 5% 0.51mm ± 5% 0.51mm ± 5% 0.51mm ± 5%
9 Trọng lượng: 195.6g/m² ± 5% 195.6g/m² ± 5% 195.6g/m² ± 5% 195.6g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Nice Standard

Rèm cầu vồng mã Nice

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG NICE

Rèm cầu vồng mã Nice NC 161 Rèm cầu vồng mã Nice NC 162 Rèm cầu vồng mã Nice NC 163 Rèm cầu vồng mã Nice NC 164
NC 161 NC 162 NC 163 NC 164
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000
3 Giá bán: 973.800 973.800 973.800 973.800
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 105mm/75mm 105mm/75mm 105mm/75mm 105mm/75mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.4mm ± 5% 0.4mm ± 5% 0.4mm ± 5% 0.4mm ± 5%
9 Trọng lượng: 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Sydney Standard

Rèm cầu vồng mã Sydney

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG SYDNEY

Rèm cầu vồng mã Sydney SN 331 Rèm cầu vồng mã Sydney SN 332 Rèm cầu vồng mã Sydney SN 333
SN 331 SN 332 SN 333
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.030.000 1.030.000 1.030.000
3 Giá bán: 927.000 927.000 927.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5%
9 Trọng lượng: 173g/m² ± 5% 173g/m² ± 5% 173g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Bali Standard

Rèm cầu vồng mã Bali

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG BALI

 

Rèm cầu vồng mã Bali BL 341 Rèm cầu vồng mã Bali BL 342 Rèm cầu vồng mã Bali BL 343 Rèm cầu vồng mã Bali BL 344 Rèm cầu vồng mã Bali BL 345
BL 341 BL 342 BL 343 BL 344 BL 345
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
3 Giá bán: 927.000 927.000 927.000 927.000 927.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5%
9 Trọng lượng: 173g/m² ± 5% 173g/m² ± 5% 173g/m² ± 5% 173g/m² ± 5% 173g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Andrea Standard

Rèm cầu vồng mã Andrea

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ANDREA

Rèm cầu vồng mã andrea ad 1141 Rèm cầu vồng mã andrea ad 1142 Rèm cầu vồng mã andrea ad 1143 Rèm cầu vồng mã andrea ad 1144 Rèm cầu vồng mã andrea ad 1145 Rèm cầu vồng mã andrea ad 1146
AD 1141 AD 1142 AD 1143 AD 1144 AD 1145 AD 1146
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
3 Giá bán: 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5%
9 Trọng lượng: 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Slope Standard

Rèm cầu vồng mã Slope

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG SLOPE

Rèm cầu vồng mã Slope SE 591 Rèm cầu vồng mã Slope SE 592 Rèm cầu vồng mã Slope SE 593 Rèm cầu vồng mã Slope SE 594
SE 591 SE 592 SE 593 SE 594
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.019.000 1.019.000 1.019.000 1.019.000
3 Giá bán: 917.100 917.100 917.100 917.100
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5%
9 Trọng lượng: 206.42g/m² ± 5% 206.42g/m² ± 5% 206.42g/m² ± 5% 206.42g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Geneva Standard

Rèm cầu vồng mã Geneva

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG GENEVA

 

Rèm cầu vồng mã Geneva GE 701 Rèm cầu vồng mã Geneva GE 702 Rèm cầu vồng mã Geneva GE 703 Rèm cầu vồng mã Geneva GE 704
GE 701 GE 702 GE 703 GE 704
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.019.000 1.019.000 1.019.000 1.019.000
3 Giá bán: 917.100 917.100 917.100 917.100
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 115mm/80mm 115mm/80mm 115mm/80mm 115mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5%
9 Trọng lượng: 178g/m² ± 5% 178g/m² ± 5% 178g/m² ± 5% 178g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Lime Standard

Rèm cầu vồng mã Lime

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG LIME

 

Rèm cầu vồng mã Lime LM 931 Rèm cầu vồng mã Lime LM 932 Rèm cầu vồng mã Lime LM 933 Rèm cầu vồng mã Lime LM 934 Rèm cầu vồng mã Lime LM 935
LM 931 LM 932 LM 933 LM 934 LM 935
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000
3 Giá bán: 908.100 908.100 908.100 908.100 908.100
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5% 0.43mm ± 5%
9 Trọng lượng: 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Sofia Standard

Rèm cầu vồng mã Sofia

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG SOFIA

Rèm cầu vồng mã Sofia SF 481 Rèm cầu vồng mã Sofia SF 482 Rèm cầu vồng mã Sofia SF 483 Rèm cầu vồng mã Sofia SF 484
SF 481 SF 482 SF 483 SF 484
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 998.000 998.000 998.000 998.000
3 Giá bán: 898.200 898.200 898.200 898.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.42mm ± 5% 0.42mm ± 5% 0.42mm ± 5% 0.42mm ± 5%
9 Trọng lượng: 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5% 150g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Elena Standard

Rèm cầu vồng mã Elena

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ELENA

Rèm cầu vồng mã Elena ls 1151 Rèm cầu vồng mã Elena ls 1152 Rèm cầu vồng mã Elena ls 1153 Rèm cầu vồng mã Elena ls 1154 Rèm cầu vồng mã Elena ls 1155 Rèm cầu vồng mã Elena ls 1156
LS 1151 LS 1152 LS 1153 LS 1154 LS 1155 LS 1156
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000
3 Giá bán: 898.200 898.200 898.200 898.200 898.200 898.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5%
9 Trọng lượng: 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Verona Standard

Rèm cầu vồng mã Verona

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG VERONA

Rèm cầu vồng mã Verona NA 991 Rèm cầu vồng mã Verona NA 992 Rèm cầu vồng mã Verona NA 993 Rèm cầu vồng mã Verona NA 994
NA 991 NA 992 NA 993 NA 994
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 988.000 988.000 988.000 988.000
3 Giá bán: 889.200 889.200 889.200 889.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 79mm/54mm 79mm/54mm 79mm/54mm 79mm/54mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.41mm ± 5% 0.41mm ± 5% 0.41mm ± 5% 0.41mm ± 5%
9 Trọng lượng: 151g/m² ± 5% 151g/m² ± 5% 151g/m² ± 5% 151g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Scarlet Standard

Rèm cầu vồng mã Scarlet

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG SCARLET

Rèm cầu vồng mã Scarlet SL 1161 Rèm cầu vồng mã Scarlet SL 1162 Rèm cầu vồng mã Scarlet SL 1163 Rèm cầu vồng mã Scarlet SL 1164 Rèm cầu vồng mã Scarlet SL 1165 Rèm cầu vồng mã Scarlet SL 1166
SL 1161 SL 1162 SL 1163 SL 1164 SL 1165 SL 1166
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 978.000 978.000 978.000 978.000 978.000 978.000
3 Giá bán: 880.200 880.200 880.200 880.200 880.200 880.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5% 0.6mm ± 5%
9 Trọng lượng: 203g/m² ± 5% 203g/m² ± 5% 203g/m² ± 5% 203g/m² ± 5% 203g/m² ± 5% 203g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Ella Standard

Rèm cầu vồng mã Ella

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ELLA

Rèm cầu vồng mã Ella AL 131 Rèm cầu vồng mã Ella AL 132 Rèm cầu vồng mã Ella AL 133 Rèm cầu vồng mã Ella AL 134 Rèm cầu vồng mã Ella AL 135
AL 131 AL 132 AL 133 AL 134 AL 135
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 978.000 978.000 978.000 978.000 978.000
3 Giá bán: 880.200 880.200 880.200 880.200 880.200
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5%
9 Trọng lượng: 207.5g/m² ± 5% 207.5g/m² ± 5% 207.5g/m² ± 5% 207.5g/m² ± 5% 207.5g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Michela Standard

Rèm cầu vồng mã Michela

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG MICHELA

Rèm cầu vồng mã Ella AL 131 Rèm cầu vồng mã Ella AL 132 Rèm cầu vồng mã Ella AL 133 Rèm cầu vồng mã Ella AL 134 Rèm cầu vồng mã Ella AL 135
MC 1171 MC 1172 MC 1173 MC 1174 MC 1175
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 967.000 967.000 967.000 967.000 967.000
3 Giá bán: 870.300 870.300 870.300 870.300 870.300
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5%
9 Trọng lượng: 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Paola Standard

Rèm cầu vồng mã Paola

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG PAOLA

Rèm cầu vồng mã Paola PA 661 Rèm cầu vồng mã Paola PA 662 Rèm cầu vồng mã Paola PA 663 Rèm cầu vồng mã Paola PA 664
PA 661 PA 662 PA 663 PA 664
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 967.000 967.000 967.000 967.000
3 Giá bán: 870.300 870.300 870.300 870.300
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5%
9 Trọng lượng: 178g/m² ± 5% 178g/m² ± 5% 178g/m² ± 5% 178g/m² ± 5%

Bảng giá cầu vồng mã Carmen Standard

Rèm cầu vồng mã Carmen

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CARMEN

Rèm cầu vồng mã Carmen CM 841 Rèm cầu vồng mã Carmen CM 842 Rèm cầu vồng mã Carmen CM 843
CM 841 CM 842 CM 843
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 946.000 946.000 946.000
3 Giá bán: 851.400 851.400 851.400
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.56mm ± 5% 0.56mm ± 5% 0.56mm ± 5%
9 Trọng lượng: 200g/m² ± 5% 200g/m² ± 5% 200g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Flavia Standard

Rèm cầu vồng mã Flavia

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG FLAVIA

Rèm cầu vồng mã Flavia FV 581 Rèm cầu vồng mã Flavia FV 582 Rèm cầu vồng mã Flavia FV 583 Rèm cầu vồng mã Flavia FV 584 Rèm cầu vồng mã Flavia FV 585
FV 581 FV 582 FV 583 FV 584 FV 585
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 926.000 926.000 926.000 926.000 926.000
3 Giá bán: 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.69mm ± 5% 0.69mm ± 5% 0.69mm ± 5% 0.69mm ± 5% 0.69mm ± 5%
9 Trọng lượng: 177g/m² ± 5% 177g/m² ± 5% 177g/m² ± 5% 177g/m² ± 5% 177g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Jane

Rèm cầu vồng mã Jane

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG JANE

Rèm cầu vồng mã Jane JA 651 Rèm cầu vồng mã Jane JA 652 Rèm cầu vồng mã Jane JA 653 Rèm cầu vồng mã Jane JA 654 Rèm cầu vồng mã Jane JA 655
JA 651 JA 652 JA 653 JA 654 JA 655
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 915.000 915.000 915.000 915.000 915.000
3 Giá bán: 823.500 823.500 823.500 823.500 823.500
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.61mm ± 5% 0.61mm ± 5% 0.61mm ± 5% 0.61mm ± 5% 0.61mm ± 5%
9 Trọng lượng: 235g/m² ± 5% 235g/m² ± 5% 235g/m² ± 5% 235g/m² ± 5% 235g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Roland Standard

Rèm cầu vồng mã Jane

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ROLAND

Rèm cầu vồng mã Roland RD 451 Rèm cầu vồng mã Roland RD 452 Rèm cầu vồng mã Roland RD 453 Rèm cầu vồng mã Roland RD 454 Rèm cầu vồng mã Roland RD 455
RD 451 RD 452 RD 453 RD 454 RD 455
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 905.000 905.000 905.000 905.000 905.000
3 Giá bán: 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.58mm ± 5% 0.58mm ± 5% 0.58mm ± 5% 0.58mm ± 5% 0.58mm ± 5%
9 Trọng lượng: 201.51g/m² ± 5% 201.51g/m² ± 5% 201.51g/m² ± 5% 201.51g/m² ± 5% 201.51g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Catania Standard

Rèm cầu vồng mã Catania

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CATANIA

Rèm cầu vồng mã Catania CN 981 Rèm cầu vồng mã Catania CN 982 Rèm cầu vồng mã Catania CN 983 Rèm cầu vồng mã Catania CN 984 Rèm cầu vồng mã Catania CN 985
CN 981 CN 982 CN 983 CN 984 CN 985
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 905.000 905.000 905.000 905.000 905.000
3 Giá bán: 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5% 0.52mm ± 5%
9 Trọng lượng: 213g/m² ± 5% 213g/m² ± 5% 213g/m² ± 5% 213g/m² ± 5% 213g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Nicole Standard

Rèm cầu vồng mã Nicole

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG NICOLE

Rèm cầu vồng mã Nicole CE 151 Rèm cầu vồng mã Nicole CE 152 Rèm cầu vồng mã Nicole CE 153 Rèm cầu vồng mã Nicole CE 154
CE 151 CE 152 CE 153 CE 154
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 874.000 874.000 874.000 874.000
3 Giá bán: 786.600 786.600 786.600 786.600
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5%
9 Trọng lượng: 214.3g/m² ± 5% 214.3g/m² ± 5% 214.3g/m² ± 5% 214.3g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Isabel Standard

Rèm cầu vồng mã Isabel

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ISABEL

Rèm cầu vồng mã Isabel IS 361 Rèm cầu vồng mã Isabel IS 362 Rèm cầu vồng mã Isabel IS 363 Rèm cầu vồng mã Isabel IS 364 Rèm cầu vồng mã Isabel IS 365 Rèm cầu vồng mã Isabel IS 366
IS 361 IS 362 IS 363 IS 364 IS 365 IS 366
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 863.000 863.000 863.000 863.000 863.000 863.000
3 Giá bán: 776.700 776.700 776.700 776.700 776.700 776.700
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5% 0.47mm ± 5%
9 Trọng lượng: 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5% 192g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Arena Standard

Rèm cầu vồng mã Arena

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ARENA

Rèm cầu vồng mã Arena AN 711 Rèm cầu vồng mã Arena AN 712 Rèm cầu vồng mã Arena AN 713 Rèm cầu vồng mã Arena AN 714
AN 711 AN 712 AN 713 AN 714
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 853.000 853.000 853.000 853.000
3 Giá bán: 767.700 767.700 767.700 767.700
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp vải/sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5%
9 Trọng lượng: 231g/m² ± 5% 231g/m² ± 5% 231g/m² ± 5% 231g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Modena Standard

Rèm cầu vồng mã Modena

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG MODENA

Rèm cầu vồng mã Modena DA 1181 Rèm cầu vồng mã Modena DA 1182 Rèm cầu vồng mã Modena DA 1183 Rèm cầu vồng mã Modena DA 1184 Rèm cầu vồng mã Modena DA 1185 Rèm cầu vồng mã IModena DA 1186
DA 1181 DA 1182 DA 1183 DA 1184 DA 1185 DA 1186
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000
3 Giá bán: 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000
4 Cản sáng: rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng rèm cầu vồng cản sáng
5 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm 100mm/75mm
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
8 Độ dày: 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5% 0.53mm ± 5%
9 Trọng lượng: 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5% 197g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Marble Standard

Rèm cầu vồng mã Marble

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG MARBLE

Rèm cầu vồng Marble MA 671 Rèm cầu vồng Marble MA 672 Rèm cầu vồng Marble MA 673 Rèm cầu vồng Marble MA 674
MA 671 MA 672 MA 673 MA 674
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000
3 Giá bán: 936.000 936.000 936.000 936.000
4 Độ lặp vải/sheer: 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5%
8 Trọng lượng: 140g/m² ± 5% 140g/m² ± 5% 140g/m² ± 5% 140g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Lavender Standard

Rèm cầu vồng mã Lavender

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG LAVENDER

Rèm cầu vồng mã Lavender LE 491 Rèm cầu vồng mã Lavender LE 492 Rèm cầu vồng mã Lavender LE 493 Rèm cầu vồng mã Lavender LE 494
LE 491 LE 492 LE 493 LE 494
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000
3 Giá bán: 936.000 936.000 936.000 936.000
4 Độ lặp vải/sheer: 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.25mm-0.53mm ± 5% 0.25mm-0.53mm ± 5% 0.25mm-0.53mm ± 5% 0.25mm-0.53mm ± 5%
8 Trọng lượng: 113g/m² ± 5% 113g/m² ± 5% 113g/m² ± 5% 113g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Dolce Standard

Rèm cầu vồng mã Dolce

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG DOLCE

Rèm cầu vồng mã Dolce DL 681 Rèm cầu vồng mã Dolce DL 682 Rèm cầu vồng mã Dolce DL 683 Rèm cầu vồng mã Dolce DL 684
DL 681 DL 682 DL 683 DL 684
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 980.000 980.000 980.000 980.000
3 Giá bán: 860.000 860.000 860.000 860.000
4 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5%
8 Trọng lượng: 130g/m² ± 5% 130g/m² ± 5% 130g/m² ± 5% 130g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Crystal Standard

Rèm cầu vồng MÃ Crystal

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CRYSTAL

Rèm cầu vồng mã Crystal CR 721 Rèm cầu vồng mã Crystal CR 722 Rèm cầu vồng mã Crystal CR 723 Rèm cầu vồng mã Crystal CR 724
CR 721 CR 722 CR 723 CR 724
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 967.000 967.000 967.000 967.000
3 Giá bán: 870.300 870.300 870.300 870.300
4 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5% 0.32mm ± 5%
8 Trọng lượng: 116g/m² ± 5% 116g/m² ± 5% 116g/m² ± 5% 116g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Cutie Standard

Rèm cầu vồng mã cutie

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CUTIE

Rèm cầu vồng mã Cutie CT 301 Rèm cầu vồng mã Cutie CT 302 Rèm cầu vồng mã Cutie CT 303 Rèm cầu vồng mã Cutie CT 304
CT 301 CT 302 CT 303 CT 304
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 946.000 946.000 946.000 946.000
3 Giá bán: 851.400 851.400 851.400 851.400
4 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.22mm ± 5% 0.22mm ± 5% 0.22mm ± 5% 0.22mm ± 5%
8 Trọng lượng: 107g/m² ± 5% 107g/m² ± 5% 107g/m² ± 5% 107g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Bentley Standard

Rèm cầu vồng mã Bentley

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG BENTLEY

 

Rèm cầu vồng mã Bentley BT 511 Rèm cầu vồng mã Bentley BT 512 Rèm cầu vồng mã Bentley BT 513 Rèm cầu vồng mã Bentley BT 514 Rèm cầu vồng mã Bentley BT 515
BT 511 BT 512 BT 513 BT 514 BT 515
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 926.000 926.000 926.000 926.000 926.000
3 Giá bán: 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400
4 Độ lặp Vải/Sheer: 70mm/50mm 70mm/50mm 70mm/50mm 70mm/50mm 70mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5% 0.5mm ± 5%
8 Trọng lượng: 154g/m² ± 5% 154g/m² ± 5% 154g/m² ± 5% 154g/m² ± 5% 154g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Sunniva Standard

Rèm cầu vồng mã Sunniva

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG SUNNIVA

Rèm cầu vồng mã Sunniva SV 311 Rèm cầu vồng mã Sunniva SV 312 Rèm cầu vồng mã Sunniva SV 313 Rèm cầu vồng mã Sunniva SV 314
SV 311 SV 312 SV 313 SV 314
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 915.000 915.000 915.000 915.000
3 Giá bán: 823.500 823.500 823.500 823.500
4 Độ lặp vải/sheer: 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5%
8 Trọng lượng: 143g/m² ± 5% 143g/m² ± 5% 143g/m² ± 5% 143g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Pearl Standard

Rèm cầu vồng mã Pearl

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG PEARL

Rèm cầu vồng mã Pearl PE 731 Rèm cầu vồng mã Pearl PE 732 Rèm cầu vồng mã Pearl PE 733 Rèm cầu vồng mã Pearl PE 734
PE 731 PE 732 PE 733 PE 734
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 894.000 894.000 894.000 894.000
3 Giá bán: 804.600 804.600 804.600 804.600
4 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5% 0.31mm ± 5%
8 Trọng lượng: 107g/m² ± 5% 107g/m² ± 5% 107g/m² ± 5% 107g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Giovanni Standard

Rèm cầu vồng mã Giovanni

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG GIOVANNI

Rèm cầu vồng mã Giovanni GN 501 Rèm cầu vồng mã Giovanni GN 502 Rèm cầu vồng mã Giovanni GN 503 Rèm cầu vồng mã Giovanni GN 504 Rèm cầu vồng mã Giovanni GN 505
GN 501 GN 502 GN 503 GN 504 GN 505
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 790.000 790.000 790.000 790.000 790.000
3 Giá bán: 711.000 711.000 711.000 711.000 711.000
4 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5%
8 Trọng lượng: 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Hillary Standard

Rèm cầu vồng mã Hillary

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG HILLARY

Rèm cầu vồng mã Hillary HY 741 Rèm cầu vồng mã Hillary HY 742 Rèm cầu vồng mã Hillary HY 743 Rèm cầu vồng mã Hillary HY 744
HY 741 HY 742 HY 743 HY 744
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 863.000 863.000 863.000 863.000
3 Giá bán: 776.700 776.700 776.700 776.700
4 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5%
8 Trọng lượng: 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5% 166g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Alice Standard

Rèm cầu vồng mã Alice

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ALICE

Rèm cầu vồng mã Alice AE 521 Rèm cầu vồng mã Alice AE 522 Rèm cầu vồng mã Alice AE 523 Rèm cầu vồng mã Alice AE 524 Rèm cầu vồng Alice AE 525
AE 521 AE 522 AE 523 AE 524 AE 525
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 819.000 819.000 819.000 819.000 819.000
3 Giá bán: 737.100 737.100 737.100 737.100 737.100
4 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.3mm ± 5% 0.3mm ± 5% 0.3mm ± 5% 0.3mm ± 5% 0.3mm ± 5%
8 Trọng lượng: 115g/m² ± 5% 115g/m² ± 5% 115g/m² ± 5% 115g/m² ± 5% 115g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Venice Standard

Rèm cầu vồng mã Venice

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG VENICE

Rèm cầu vồng mã Venice IC 321 Rèm cầu vồng mã Venice IC 322 Rèm cầu vồng mã Venice IC 323 Rèm cầu vồng mã Venice IC 324
IC 321 IC 322 IC 323 IC 324
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 798.000 798.000 798.000 798.000
3 Giá bán: 718.200 718.200 718.200 718.200
4 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5% 0.46mm ± 5%
8 Trọng lượng: 105g/m² ± 5% 105g/m² ± 5% 105g/m² ± 5% 105g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Modica Standard

Rèm cầu vồng Modica

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG MODICA

Rèm cầu vồng mã Modica MI 401 Rèm cầu vồng mã Modica MI 402 Rèm cầu vồng mã Modica MI 403 Rèm cầu vồng mã Modica MI 404 Rèm cầu vồng mã Modica MI 405 Rèm cầu vồng mã Modica MI 406
MI 401 MI 402 MI 403 MI 404 MI 405 MI 406
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 798.000 798.000 798.000 798.000 798.000 798.000
3 Giá bán: 718.200 718.200 718.200 718.200 718.200 718.200
4 Độ lặp Vải/Sheer: 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.36mm ± 5% 0.36mm ± 5% 0.36mm ± 5% 0.36mm ± 5% 0.36mm ± 5% 0.36mm ± 5%
8 Trọng lượng: 108g/m² ± 5% 108g/m² ± 5% 108g/m² ± 5% 108g/m² ± 5% 108g/m² ± 5% 108g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Venezia Standard

Rèm cầu vồng mã Venezia

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG VENEZIA

Rèm cầu vồng mã Venezia VZ 751 Rèm cầu vồng mã Venezia VZ 752 Rèm cầu vồng mã Venezia VZ 753 Rèm cầu vồng mã Venezia VZ 754 Rèm cầu vồng mã Venezia VZ 755
VZ 751 VZ 752 VZ 753 VZ 754 VZ 755
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 788.000 788.000 788.000 788.000 788.000
3 Giá bán: 709.200 709.200 709.200 709.200 709.200
7 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Độ dày: 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5% 0.48mm ± 5%
8 Trọng lượng: 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5% 160g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Bondi Standard

Rèm cầu vồng mã Bondi

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG BONDI

Rèm cầu vồng mã Bondi BD 531 Rèm cầu vồng mã Bondi BD 532 Rèm cầu vồng mã Bondi BD 533 Rèm cầu vồng mã Bondi BD 534
BD 531 BD 532 BD 533 BD 534
1 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 788.000 788.000 788.000 788.000
3 Giá bán: 709.200 709.200 709.200 709.200
4 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.34mm ± 5% 0.34mm ± 5% 0.34mm ± 5% 0.34mm ± 5%
8 Trọng lượng: 97.2g/m² ± 5% 97.2g/m² ± 5% 97.2g/m² ± 5% 97.2g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Angela Standard

Rèm cầu vồng mã Angela

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG ANGELA

Rèm cầu vồng mã Angela AG 831 Rèm cầu vồng mã Angela AG 832 Rèm cầu vồng mã Angela AG 833 Rèm cầu vồng mã Angela AG 834 Rèm cầu vồng mã Angela AG 835 Rèm cầu vồng mã Angela AG 836 Rèm cầu vồng mã Angela AG 837 Rèm cầu vồng mã Angela AG 838
AG 831 AG 832 AG 833 AG 834 AG 835 AG 836 AG 837 AG 838
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000
3 Giá bán: 671.400 671.400 671.400 671.400 671.400 671.400 671.400 671.400
4 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5%
8 Trọng lượng: 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5% 178.5g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Clara Standard

Rèm cầu vồng mã CLARA

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CLARA

Rèm cầu vồng mã Clara la 781 Rèm cầu vồng mã Clara la 782 Rèm cầu vồng mã Clara la 783 Rèm cầu vồng mã Clara la 784 Rèm cầu vồng mã Clara la 785
LA 781 LA 782 LA 783 LA 784 LA 785
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000
3 Giá bán: 621.000 621.000 621.000 621.000 621.000
7 Độ lặp Vải/Sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Độ dày: 0.24mm ± 5% 0.24mm ± 5% 0.24mm ± 5% 0.24mm ± 5% 0.24mm ± 5%
8 Trọng lượng: 80g/m² ± 5% 80g/m² ± 5% 80g/m² ± 5% 80g/m² ± 5% 80g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Diamond Standard

Rèm cầu vồng mã Diamond

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG DIAMOND

Rèm cầu vồng mã Diamond DM 691 Rèm cầu vồng mã Diamond DM 692 Rèm cầu vồng mã Diamond DM 693 Rèm cầu vồng mã Diamond DM 694 Rèm cầu vồng mã Diamond DM 695
DM 691 DM 692 DM 693 DM 694 DM 695
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000
3 Giá bán: 642.600 642.600 642.600 642.600 642.600
4 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5% 0.35mm ± 5%
8 Trọng lượng: 118g/m² ± 5% 118g/m² ± 5% 118g/m² ± 5% 118g/m² ± 5% 118g/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Crema Standard

Rèm cầu vồng mã Crema <p”>MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG CREMA

 

</p”>

Rèm cầu vồng mã Crema EM 851 Rèm cầu vồng mã Crema EM 852 Rèm cầu vồng mã Crema EM 853 Rèm cầu vồng mã Crema EM 854 Rèm cầu vồng mã Crema EM 855 Rèm cầu vồng mã Crema EM 856
EM 851 EM 852 EM 853 EM 854 EM 855 EM 856
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000
3 Giá bán: 642.600 642.600 642.600 642.600 642.600 642.600
4 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Độ dày: 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5% 0.45mm ± 5%
8 Trọng lượng: 100.85/m² ± 5% 100.85/m² ± 5% 100.85/m² ± 5% 100.85/m² ± 5% 100.85/m² ± 5% 100.85/m² ± 5%

Bảng giá rèm cầu vồng mã Woodlook Standard

Rèm cầu vồng mã Woodlook

MÃ VẢI RÈM CẦU VỒNG WOODLOOK

Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 201 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 202 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 203 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 204 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 205 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 206 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 207 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 208 Rèm cầu vồng mã Woodlook WL 209
WL 201 WL 202 WL 203 WL 204 WL 205 WL 206 WL 207 WL 208 WL 209
1 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Bảng giá: 662.000 662.000 662.000 662.000 662.000 662.000 662.000 662.000 662.000
3 Giá bán: 595.800 595.800 595.800 595.800 595.800 595.800 595.800 595.800 595.800
7 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Độ dày: 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5% 0.55mm ± 5%
8 Trọng lượng: 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5% 145g/m² ± 5%

Bảng giá động cơ rèm cầu vồng

Động cơ rèm cuốn Motorized Blinds

ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN TỐT NHẤT

Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Raex Động cơ rèm cuốn Raex Động cơ rèm cuốn Dooya Động cơ rèm cuốn Raex Động cơ rèm cuốn Dooya
GAPOSA XS4EX620 GAPOSA XS4E620 GAPOSA XS4P620 GAPOSA XSDC3EX128 GAPOSA XSDC3DX228 RAEX TD400 RAEX TD400QE RAEX TL30-2/26EUB RAEX TQL30-0.8/35E
1 Xuất xứ Italy Italy Italy Italy Italy China China China China
2 Standard 9.750.000 8.290.000 6.690.000 8.935.000 9.290.000 3.870.000 4.095.000 4.145.000 2.910.000
3 Square 9.750.000 8.290.000 6.690.000 8.935.000 9.290.000 3.870.000 4.095.000 4.145.000 2.910.000
4 Premier 9.750.000 8.290.000 6.690.000 8.935.000 9.290.000 3.870.000 4.095.000 4.145.000 2.910.000
5 Panoma 9.850.000 8.390.000 6.790.000     3.970.000 4.195.000    
6 Siêu êm  
7 Lật chớp
8 Điểm dừng thứ 3
9 Dry contact          
10 Nguồn điện 220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC Pin 5000mAh Pin 2200mAh
11 Tải trọng 20kg 20kg 20kg 5kg 7kg 12kg 12kg 7kg 3kg
12 Ống cuộn: ∅48mm ∅48mm ∅48mm ∅38mm ∅38mm ∅48mm ∅48mm ∅38mm ∅38mm
13 Rộng min: 700 mm 700 mm 620 mm 430 mm 430 mm 580 mm 620 mm 720 mm 520 mm
14 ĐK cầm tay    
15 Điện thông minh      
16 Tay điều khiển:                
17 Điều khiển:   5 kênh lật/chớp 5 kênh lật/chớp 5 kênh lật/chớp 5 kênh lật/chớp 2 kênh lật/chớp 2 kênh lật/chớp 7 kênh lật/chớp 7 kênh lật/chớp
18 Đơn giá ĐK:   1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 515.000 515.000 580.000 580.000
Ghi chú:

– Báo giá trên chưa bao gồm VAT. – Xem mẫu tại nhà. – Miễn phí lắp đặt và vận chuyển nội thành Tp.HCM

– Đơn giá tay điều khiển: 280.000 VNĐ

– Mành tự động, mành các hệ Standard/Square/Premier = Giá hệ tự động + Giá hệ mành kéo tay tương ứng + Giá điều khiển

– Mành tự đông Panoma = Giá hệ tự động Panoma + Giá hệ mành Standard kéo tay + Giá điều khiển

Chi phí lắp đặt và giá rèm cầu vồng Hàn Quốc thế nào?

Để có một báo giá rèm cầu vồng chính xác nhất, chúng tôi cần khảo sát khu vực và vị trí bạn muốn lắp đặt rèm cầu vồng (rainbow blind). Trong TPHCM với các vị trí lắp đặt đơn giản thông thường bạn sẽ được hỗ trợ lắp đặt miễn phí. Khi bạn ở xa thành phố, hay vị trí lắp đặt khó chúng tôi phải tính thêm chi phí thuê các công cụ hỗ trợ lắp đặt.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

☏ Hotline: 0902 599 139

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *