Rèm ngang One Band (Copy)

Các lá vải được kết nối bởi những dây đai tạo một nên một thiết kế độc đáo và hiện đại cho mọi không gian.